ОмскАвтоСклад

Андріївська селищна рада Балаклійського району

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Роботи по проведенню будівництва, а саме, Шебелинське ВПГКН. Будівництво установки ізомеризації з гідроочисткою легкої бензинової фракції (С56), буде здійснювати структурний підрозділ філія Управління з переробки газу та газового конденсату Акціонерного товариства «Укргазвидобування» (філія УПГГК АТ «Укргазвидобування» на території Шебелинського відділення з переробки газового конденсату і нафти (ШВПГКН).

Установка ізомеризації легкої бензинової фракції (С56) призначена для забезпечення виробництва високооктанових компонентів бензинів, які використовуються для компаундування автомобільних бензинів екологічного класу Євро 5_____________________________________

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

Установка буде розміщуватись в межах існуючої земельної ділянки за адресою вул. Першотравнева, 141, смт. Андріївка, Балаклійського району, Харківської області.

Проектна потужність установок за сировиною складає 100 тис. та 150 тис. тонн на рік відповідно (легка бензинова фракція (С56) та автомобільні бензини екологічного класу Євро 5_

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

Територіальні альтернативи не розглядаються (Будівництво планується в межах існуючої території підприємства на проммайданчику №1 з габаритами163х160 м згідно генерального плану підприємства). У зв’язку з будівництвом нової установки технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий)

2. Суб’єкт господарювання

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код згідно з ЄДРПОУ:30019775. Україна, 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28. Тел. (044) 461-25-49, факс: (044) 461-29-72.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України, за адресою: м. 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел./факс (044)206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.

Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України Шимкус Марина Олександрівна.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”), що надається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) та інші дозвільні документи, передбачені законодавством, для впровадження запланованої діяльності.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться

24 червня 2019 року о 12.00 год. в приміщенні актової зали Андріївської селищної ради за адресою: Харківська обл., Балаклійський район, смт. Андріївка, пл. Центральна, 6___

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України, за адресою: м. 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел./факс (044) 206-31-29, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України Шимкус Марина Олександрівна

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України, за адресою: м. 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел./факс (044) 206-31-29, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України Шимкус Марина Олександрівна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 258 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно, крім вихідних з 21 січня 2019 р.: Філія АТ “Укргазвидобування” Управління з переробки газу та газового конденсату, Полтавська обл., Машівський р-н, с. Базилівщина, вул. Польова, 6, контактна особа Олійник Олена Петрівна тел. (0532) 515-081

Андріївська селищна рада за адресою: Харківська обл., Балаклійський район, смт. Андріївка, пл. Центральна, 6, контактна особа Бабаков Євген Олексійович тел.: (05749)41242.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)