ОмскАвтоСклад

Андріївська селищна рада Балаклійського району

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок на території Андріївської селищної ради з метою продажу

Рішення   ХХХХІІІ сесії   Андріївської селищної ради   VІІ  скликання від 06.08.2018 №  693- VІІ

Подпись:  '' Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок на території Андріївської селищної ради з метою продажу   ” 

 

 

     На підставі рішення ХХІ сесії VІ скликання від 16.03.2012 року Андріївської селищної ради   «Про затвердження Положення по проведенню експертної грошової оцінки земельних ділянок », Андріївська селищна рада, -  

В И Р І Ш И Л А :

1 Оголосити конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок на території Андріївської  селищної ради з метою продажу 27.08.2018  р. о 10.00 год., за адресою: Харківська область, Балаклійський район, смт. Андріївка, пл. Центральна, 6 .

 2.  Затвердити список земельних ділянок, що підлягають експертній грошовій оцінці

( Додаток 1)

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з відбору суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок на території Андріївської селищної ради (голова комісії — Сапота В.В.)

 

Додаток 1

до рішення ХХХХІІІ сесії VІІ скликання  № _693_

від  06.08.2018  року Андріївської селищної ради

 

 

Список земельних ділянок, що підлягають експертній грошовій оцінці:

 

з/п

Адреса розташування земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Цільове використання земельної ділянки

Категорія земель

1.

 Смт. Андріївка  вул. Підвокзальна, 27-Б

   0,4829   

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

землі житлової та громадської забудови

 

 

 

 

Андріївський селищний голова  Є.О.Бабаков

Громадські слухання

ОГОЛОШЕННЯ

 

Виконавчий комітет Андріївської селищної ради повідомляє, що 04 серпня 2018   року о 10-00 в актовому залі Андріївської селищної ради відбудуться громадські слухання  з питань:  «Шебелинське ВПГКН. Реконструкція блоку гідроочистки дизельного палива з встановленням реактора гідроочистки дизпалива Р-102»,  «Шебелинське ВПГКН. Будівництво установки  ізомеризації з гідроочисткою легкої бензинової фракції (С56)».

Заява про наміри

Заява про наміри:

1. Інвестор (замовник) – Андріївська селищна Рада Балаклійського району Харківської області

Поштова і електронна адреса – 64220, Харківська обл., Балаклійський р-н, смт. Андріївка, пл. Центральна, 6,

тел.: (05749) 41242

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) – Харківська обл., Балаклійський  р-н., смт. Андріївка

3. Характеристика діяльності (об'єкта) –  Проектом «Будівництво системи водопостачання смт. Андріївка Балаклійського району Харківської області» передбачається будівництво водопровідної мережі з метою забезпечення водою житлових, комунально-побутових та громадських будівель, забезпечення протипожежного водопостачання.

Не відноситься до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Транскордонний вплив відсутній.

Технічні і технологічні данізгідно завдання на проектування

Орієнтована протяжність мережі водопроводу – 28,227 км;

Максимальне розрахункове споживання води – 47,65 м3/год.

Тиск в мережі при балансовому водоспоживанні – Рmax=0,45 МПа  та Рmin=0,1 МПа.

Термін експлуатації об’єкта  – 20 років.

 4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності –  забезпечення населення питною водою нормативної якості, створення безпечних умов проживання населення, поліпшення соціально-екологічної ситуації в селищі, надання можливості населенню покращити соціально-побутові  умови проживання.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – згідно норм відведення земель;

сировинних – немає;

 енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) – при будівництві: бензин та дизельне паливо для транспортних засобів та дизельної електростанції (ДЕС); при експлуатації – електроенергія;

водних – при будівельних роботах – технічні потреби будівництва, господарсько-питних потреб будівельників; в період експлуатації – немає.

трудових – при будівництві – підрядна організація, при експлуатації – штатним персоналом.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – в період будівництва забезпечує виконавець, а в період експлуатації – замовник;

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами – дотримання розмірів санітарно-захисної смуги водоводів у відповідності з ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»; містобудівні умови та обмеження, надані уповноваженим органом містобудування та архітектури 

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – немає;

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат –  в період експлуатації вплив відсутній, в період проведення будівельних робіт – в межах природної стійкості екосистеми;

повітряне – в період експлуатації  – вплив відсутній; під час будівництва атмосферне  повітря буде тимчасово забруднюватись при роботі будівельних машин і автотранспорту, дизельної електростанції, при зварювальних та фарбувальних роботах;

водне – не впливає;

ґрунт – при експлуатації проектованого об’єкта – вплив відсутній, в період будівництва – механічні порушення при проведенні земляних робіт;

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – в період експлуатації  – вплив відсутній; в період будівництва –  в межах природної стійкості екосистеми. Об’єктів природно-заповідного фонду і територій, перспективних для заповідників (резервованих з цією метою) в зоні розташування проектованого об’єкта немає.

навколишнє соціальне середовище (населення) – позитивний вплив – забезпечення населення смт. Андріївка водою питної якості;

навколишнє техногенне середовище – пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об'єкта відсутні.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – в період експлуатації  об’єкта утворення відходів не передбачається; в процесі будівництва  проектованого об’єкта утворюватимуться тверді відходи. Тверді побутові відходи (ТПВ) і безпечні відходи, прирівняні до побутових, передаються на полігон ТПВ згідно укладених договорів. Небезпечні відходи, будуть передаватися за договорами спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензію. Утилізація, знешкодження та безпечне захоронення відходів здійснюється спеціалізованими підприємствами відповідно до чинного законодавства. Повторне використання відходів на території об’єкта будівництва не розглядається

11. Обсяг виконання ОВНС – у відповідності до вимог  ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

12. Участь громадськості  – громадськість буде повідомлено про майбутнє будівництво та очікуваний вплив на навколишнє природне середовище шляхом публікації Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки діяльності  у засобах масової інформації. Зауваження та пропозиції приймаються протягом 30 діб з дня публікації. З зауваженнями звертатися до Департаменту екології та природних ресурсів за адресою: м. Харків, майдан Свободи, №5, Держпром, 4 під’їзд, 7 поверх, тел.: (057)705-06-83 або до Андріївської селищної Ради за адресою: 64220, Харківська обл., Балаклійський р-н, смт. Андріївка, пл. Центральна, 6, тел.: (05749) 41242

Конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території смт. Андріївка Балаклійського району Харківської області

УВАГА КОНКУРС!

 

Андріївська селищна рада Балаклійського району Харківської області оголошує конкурсз визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території смт. Андріївка Балаклійського району Харківської області.

 Замовником (організатором) конкурсу є виконавчий комітет Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області.

Підстава для проведення конкурсу: Рішення XXXVIII сесії VII скликання Андріївської селищної ради  від 11.05.2018 року № 610«Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих та рідких побутових відходів на території смт. Андріївка Балаклійського району Харківської області».

Посадова особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками – Бабаков Євген Олексійович,  Андріївський селищний голова тел.: (05749) 41-2-42, 41-3-49

Конкурс є відкритим. Для участі запрошуються: фізичні особи-підприємці та юридичні особи.

Кінцевий термін подання пропозицій до 09.00 год. тридцять першого календарного дня з моменту виходу оголошення про проведення конкурсу, пропозиції приймаються за адресою: 64220, площа Центральна, 6 смт. Андріївка Балаклійського району Харківської області.

Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться о 13.00 год. наступного робочого дня після кінцевого дня прийому пропозицій за адресою: 64220, площа Центральна, 6 смт. Андріївка Балаклійського району Харківської області

З детальними умовами та конкурсною документацією ознайомитись можна у секретаря Андріївської селищної ради за адресою: смт. Андріївка, площа Центральна, 6   тел: 41-3-49, факс: 41-2-42

Рішення XХХVІІІ сесії VII скликання № 610 від 11.05.2018 року "Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих та рідких побутових відходів на території смт. Андріївка Балаклійського району Харківської області."